ស្នើផ្អាក​ដំណើរ​ការ​អាជីវកម្ម​ ក្លឹប​ហាត់​ប្រាណនៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ​យុវជន និងកីឡា លោក ហង់ជួន ណារ៉ុន បានស្នើដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ឲ្យផ្អាក​ដំណើរ​ការ​អាជីវកម្ម​ក្លឹប​ហាត់​ប្រាណ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា..។

សូមអានខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងអប់រំ ចុះថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង