សត្វខ្លាមួយក្បាលក្នុងសួនសត្វ សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩..

បរទេស៖ ប្រភពព័ត៌មានពីទូរទស្សន៍ CNN បានផ្សាយថា សត្វខ្លាមួយក្បាល នៅក្នុងសួនសត្វ សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ចំពោះវីរុសកូវីដ-១៩..។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង