ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ បន្តនាំយកសត្វពង្រូល ដែលពលរដ្ឋប្រគល់ជូនយកទៅលែង ឲ្យរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញ..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ លោកឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ បាននាំយកសត្វពង្រូលមួយក្បាល យកទៅលែងឲ្យរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញ ដើម្បីឲ្យសត្វនេះ បានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញ។

លោកឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ មានប្រសាសន៍ថា សត្វពង្រូលនេះ ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ នាំយកមកប្រគល់ជូន រូបលោក ដើម្បីលែងឲ្យចូលទៅរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងផែនការអភិរក្សសត្វព្រៃកម្រនៅកម្ពុជា៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង