នាយឧត្ដមសេនីយ៍ យន្ត មីន ផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍៥ខែ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាយឧត្ដមសេនីយ៍ យន្ត មីន បានផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែទាំងអស់ ក្នុងតួនាទីជា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ ចំនួន០៥ខែ (សល់ពីកាត់ប្រាក់ពន្ធហើយ) ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩(COVID-19)

នាយឧត្តមសេនីយ៍ យន្ត មីន មានប្រសាសន៍ថា ការចំណាយបៀវត្សរ៍ របស់លោកនាឱកាសនេះ ប្រយោជន៍ដើម្បីរួមចំណែក ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង