ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ បង្កើត​ក្រុម​ប្រចាំការពិនិត្យលើកំហិត នៃការធ្វើ​ដំណើរ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ចេញ​សេចក្ដីសម្រេច​ ស្ដី​ពី​ ការ​បង្កើត​ក្រុម​ប្រចាំការ​ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​សេនាធិការ​ ជូន​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​បទបញ្ជា​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​កំហិត​លើ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ ក្នុង​ប្រទេស​ ក្នុង​គោលដៅ​បង្ការ​ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​ នៃ​ជំងឺ​កូ​វីត​-១៩៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង