លោក​ ទាវ សារៈមុនី ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន ៣ខែ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន គឺ លោក​ ទាវ សារៈមុនី បានប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុង០១ខែ ២១០,០០០ រៀល (ពីរសែន​មួយម៉ឺនរៀល) រយៈពេល០៣ខែ គិតចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង