ព្រឹកថ្ងៃទី២២ មេសា នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានជូនដំណឹងថា នឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន” ជូនដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ នៅម៉ោង ០៩ និង៣០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលប្រជុំB ជាន់ផ្ទាល់ដី នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង