ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា បានចែកម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រ ទទួល​បាន​ពីសារព័ត៌មានត្នោត ជូនសមាជិកសមាជិកា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រឹកព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា (Club of Cambodian Journalists) បានចែកម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រ ដែលជាជំនួយទទួល​បាន​ពីសារព័ត៌មានត្នោត (TNAOT APP) ជូនដល់សមាជិក សមាជិកា ដើម្បីប្រើប្រាស់ការពារពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ប្រភេទថ្មីនៅពេលដែលពួកគាត់ ចុះបំពេញការងារ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង