សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ស្តីពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ស្តីពីលទ្ធផល នៃការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចសំណើរ របស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង់ប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ស្តីពីលទ្ធផល នៃការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង