អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ១១៩នាក់ និងនៅសល់ត្រឹម៣នាក់ប៉ុណ្ណោះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២នាក់ថ្មីទៀត បានជាសះស្បើយពីជំងឺ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា សរុបអ្នកជំងឺកូវីដ-២៩ ដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយបានកើនដល់ចំនួន ១១៩នាក់ ហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនេះ នៅសល់ ៣នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង