អ្នកជំងឺកូវីដ​-១៩ ទាំង១២២នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយអស់ហើយ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុជា​ បាន​ឲ្យដឹងថា គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ កម្ពុជា​ លែង​មានអ្នក​ជំងឺកូវីដ​-១៩​ទៀតហើយ ក្រោយ​ពីអ្នកជំងឺ​ចុងក្រោយ​ម្នាក់ បាន​ជា​សះស្បើយ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាស របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង