លោក នេត សាវឿន ព្យួរការងារ លោក រុំ សុវិជ្ជា ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ធំ

ខេត្តកំពង់ធំ៖ លោក នេត សាវឿន សម្រេចព្យួរការងារ លោក រុំ សុវិជ្ជា ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ធំ ជាបណ្តោះអាសន្ន មូលហេតុធ្វេសប្រហែសក្នុងកិច្ចការងារ របស់ខ្លួន..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង