ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ទាក់ទិនការកាត់លុយតាមទូរស័ព្ទមិនប្រក្រតី

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ជូនដល់សាធារណជន ទាក់ទងការត្អូញត្អែរពីការកាត់លុយតាមទូរស័ព្ទ ដែលមានភាពមិនប្រក្រតី..។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង