ប្រធាន WHO កោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ និងគាំទ្រភាពជាអ្នកដឹកនាំ របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បរទេស៖ ប្រធាន WHO កោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ និងគាំទ្រ ចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយ របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា។

លោក Tedros Adhanom ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) កាលពីង្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ បានផ្ញើលិខិតមួយជូនសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយសម្តែងការកោតសរសើរ ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ និងបង្ហាញការគាំទ្ រចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយ របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន។

ខាងក្រោមនេះជាលិខិត របស់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក ផ្ញើទៅកាន់ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង