រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេច បង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ ការអភិវឌ្ឍន៍នៅកោះកុងក្រៅ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេច បង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍន៍នៅកោះកុងក្រៅ ក្នុងខេត្តកោះកុង។

សូមអានសេចក្តីសម្រេច របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មានហត្ថលេខា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង