កិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ រវាង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី កិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ រវាង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង លោក ណារិនដ្រា ម៉ូឌី នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃប្រទេសឥណ្ឌា។

Press Release

Telephone conversation between Samdech Techo Prime Minister HUN SEN and His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India.

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង