ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លង​ជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី២នាក់ទៀត សរុប២៦៨នាក់..

រាជធានីភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១២ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០នេះ​ថា កម្ពុជា​ មាន​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ថ្មី ចំនួន០២នាក់​ទៀត សរុបមានអ្នកជំងឺចំនួន ២៦៨នាក់។

​សរុបគិត​មកដល់​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១២ ខែសីហា ប្រទេសកម្ពុជា បានរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ២៦៨នាក់​។ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ ២២០នាក់ និង​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល ចំនួន៤៨នាក់​ ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជា មិនមាន​អ្នកស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩នៅឡើយទេ​ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង