ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មីម្នាក់​ទៀត និងជាសះស្បេីយ​ចំនួន២នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានឲ្យដឹងថា បានរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី ចំនួន០១​នាក់​ទៀត និងមានអ្នកជំងឺជាសះស្បេីយ​ចំនួន ០២នាក់​។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង