លោក ជួន ណារិន្ទ ប្រកាសលេខទូរសព្ទ័អធិការនគរបាលក្រុង-ស្រុកទាំង៥ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ លោក ជួន ណារិន្ទ បានប្រកាសលេខទូរសព្ទ័ របស់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង-ស្រុក ទាំង៥ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទំនាក់ទំនង ពេលជួបហេតុការអ្វីមួយ ដើម្បីរាយការណ័ព័ត៌មាន អូនទៅសមត្ថកិច្ច ចុះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេល។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់អធិការក្រុង-ស្រុកទាំង០៥ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង