ទិដ្ឋភាពជ្រុងខ្លះ នៃការរៀបចំកន្លែងកម្សាន្តរង់ចាំទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ នាឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាក របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប..

ខេត្តសៀមរាប៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំកន្លែងកម្សាន្ត ដើម្បីរង់ចាំទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ នាឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាក របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប រសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០..។

សូមទស្សនារូបថត នៃទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ នៅតាមមាត់ស្ទឹងសៀមរាបដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង