ភ្ញៀវទេសចរទៅកម្សាន្តតាមខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រទាំង៤ នាឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាក៥ថ្ងៃ មានជិតកន្លះលាននាក់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តជាប់សមុទ្រទាំង ០៤ បានឲ្យដឹងថា មានភ្ញៀវទេសចរ ជិតកន្លះលាននាក់ បានមកលេងកម្សាន្តនៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរទាំង៤
រួមមាន៖ ខេត្តកោះកុង, ព្រះសីហនុ, កំពត និងខេត្តកែប នាឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាក ០៥ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៖

– ខេត្តកំពត ជាង ១៨មុឺននាក់

– ខេត្តកែប ជាង ១៥មុឺននាក់

– ខេត្តព្រះសីហនុ ជិត ១២មុឺននាក់

– ខេត្តកោះកុង ជិត ០៥មុឺននាក់។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង