អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៀត បានជាសះស្បើយ និងសល់៩នាក់ទៀតកំពុងព្យាបាល

រាឃធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា នៅព្រឹកថ្ងៃ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៀត បានព្យាបាលជាសះស្បើយ។

សេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ថា ពុំមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ។ រីឯអ្នកជំងឺ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសល់ចំនួន ០៩នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង