ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញជនជាតិបារាំងម្នាក់ទៀត ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងជាសះស្បើយម្នាក់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មីមា្នក់ទៀត ទៅលើជនជាតិបារាំង។

ទន្ទឹមគ្នានេះ ក៏មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់បានជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង