វិធីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ និងការពុលចំណីអាហារ នាឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញលិខិតណែនាំពីការការពារ ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ និងការពុលចំណីអាហារ ក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។

សូមអានសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង