ក្រសួងធនធានទឹក អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្នពីជំនន់ទឹកភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងរលកសមុទ្រ ចន្លោះពីថ្ងៃ៧ដល់ថ្ងៃទី១៣ តុលា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម បានបន្តអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាល, តំបន់ជួរភ្នំដងរ៉ែក និងតំបន់សមុទ្រជាដើម ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ពីជំនន់ទឹកភ្លៀង ដែលនឹងអាចកើតមានឡើង ចន្លោះពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានសេចក្តី ជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង