អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ជាសះស្បើយពីជំងឺម្នាក់ទៀត និងសល់៤នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាល..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា នៅថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានជាសះស្បើយពីជំងឺចំនួន០១នាក់ទៀត និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលមានចំនួន ០៤នាក់។

ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបមានចំនួន ២៨០នាក់ និងព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន ២៧៦នាក់។ ហើយថា កម្ពុជា គ្មានមនុស្សស្លាប់ ដោយជំងឺកូវីដ-១៩នោះទេ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង