ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ​ស្តីពីការពង្រឹង ការធ្វេីចត្តាឡីស័កនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីណែនាំ​ ស្តីពីការពង្រឹងការធ្វេីចត្តាឡីស័ក នៅតាមផ្ទះ​ និងតាមមណ្ឌល​ចត្តាឡីស័កទាំងអស់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

សេចក្តីណែនាំនេះ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាចេញសេចក្តីណែនាំ​ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការពង្រឹងការធ្វេីចត្តាឡីស័ក នៅកម្ពុជា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង