ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ជាសះស្បើយ និងកំពុងព្យាបាល៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ មិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី​ទេ ប៉ុន្តែមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ចំនួន០១នាក់​។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជា មានចំនួនអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបមានចំនួន ២៨៣នាក់, ព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន ២៧៨បាក់ និងកំពុងព្យាបាល មានចំនួន ០៥នាក់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង