ក្រសួងសាធារណការ ផ្អាកមិនឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ បើកឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ២, ៣, ៤, ៥ និងផ្លូវមួយចំនួនទៀត..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សម្រេចផ្អាករថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ មិនឲ្យបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ២, ៣, ៤, ៥ និងផ្លូវមួយចំនួនទៀត ក្នុងអំឡុងពេលមានជំនន់ទឹកភ្លៀង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង