ជំនន់ទឹកភ្លៀងសម្លាប់មនុស្ស១៨នាក់​ និងប៉ះពាល់ប្រជាជនជាង២១ម៉ឺននាក់ ក្នុងរាជធានី-ខេត្តចំនួន១៩..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានប្រកាសថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ជំនន់ទឹកភ្លៀង បានជន់លិចឃុំ-សង្កាត់ចំនួន ២៨៣ នៅក្នុងរាជធានី-ខេត្តចំនួន ១៩។ ក្នុងនោះ បានប៉ះពាល់ប្រជាជនសរុបជាង ២១ម៉ឺននាក់។ ហើយគ្រោះធម្មជាតិនេះ ស្លាប់មនុស្សចំនួន ១៨នាក់ ដោយសារលង់ទឹក៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង