តោះល្ងាចនេះ ជួបគ្នានៅអាហារដ្ឋាន “តាសេតេ” ក្រុងព្រះសីហនុ..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ អាហារដ្ឋាន”តាសេតេ” មានទីតាំងនៅសង្កាត់លេខ០២ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់បើកហើយៗ មានប្រើសេវាមានអាហារថ្ងៃត្រង់ និងអាហារពេលល្ងាចយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសា។

ជាពិសេសជាងនេះ នៅពេលល្ងាច ក៏មានបម្រើសេវាទទួលទានភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងក្លែមជាច្រើនមុខ ដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាជូនភ្ញៀវ មិនឲ្យខុសបំណងទេ។

អ្នកគ្រប់គ្រង អាហារដ្ឋាន “តាសេតេ” បានឲ្យដឹងថា គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ ហើយមានតម្លៃសមរម្យ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង