លោកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា និងក្រុមគ្រួសារ Galaxy Navatra ផ្តល់អង្ករ៥០តោន និងគ្រឿងបរិភោគជាច្រើនទៀត ដើម្បីចែកជូនពលរដ្ឋ រងគ្រោះទឹកជំនន់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លោក ឡេង ណាវ៉ាត្រា និងក្រុមគ្រួសារ Galaxy Navatra ទាំងអស់ បានរៀបចំ នូវអង្ករ ៥០តោន និងគ្រឿងបរិភោគផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីចែកជូន ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង