ព្រឹកមិញនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី២នាក់ទៀត គែជនជាតិខ្មែរ(ប្តី-ប្រពន្ធ) វិលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០២នាក់ថ្មីទៀត គឺជាជនជាតិខ្មែរ (ប្តី-ប្រពន្ធ) មានអាសយ័ដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលទើបធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអុីរ៉ាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏បញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃដដែលនេះ មិនមានអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយទេ។ ហើយថា រាល់ថ្ងៃនេះ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងតែសម្រាកព្យាបាល នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសល់ចំនួន០៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង