មន្ត្រីជំនាញអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬអ្នកបើកបរ ត្រូវបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានអំពាវនាវ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬអ្នកបើកបរ ត្រូវបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក ឲ្យបានទាំងអស់គ្នា..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង