ថ្ងៃសៅរ៍នេះ តំបន់កម្សាន្តដូងទេរ ខេត្តកំពត មានប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកម្សាន្តច្រើន..

ខេត្តកំពត៖ ប្រជាពលរដ្ឋ និយាយថា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ នៅតំបន់កម្សាន្តដូងទេរ ខេត្តកំពត មានប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកម្សាន្តច្រើន ហើយភាគច្រើន ពួកគេបាននាំគ្នាចុះងូតទឹក យ៉ាងសប្បាយរីករាយ ជាមួយអាកាសធាតុផ្ទៃមេឃស្រឡះល្អ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង