មន្ត្រីជំនាញចុះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កម្លាំងកងអន្តរាគមន៍ ង៧០ នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចុះជួយបាញ់ថ្នាំ សម្លាប់មេរោគ ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមទីតាំងមួយចំនួន ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង