សាលាបឋមសិក្សា២កន្លែង នៅខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសផ្អាកដំណើរការរៀន និងបង្រៀន ជាបណ្តោះអាសន្ន..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តព្រះសីហនុ បានជូនដំណឹងផ្អាកដំណើរការរៀន និងបង្រៀន នៅសាលាបឋមសិក្សា ជំពូខ្មៅ និង សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន រាម ស្ថិតក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល ០២សប្តាហ៍ ចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះតទៅ។

ដោយឡែក ចំពោះសាលារៀន ដ៏ទៃទៀត នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបើកឲ្យដំណើរការរៀន និងបង្រៀនជាធម្មតា៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង