រកមិនឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី និងគ្មានអ្នកជាសះស្បើយទេ នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង