រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី​ម្នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយ២នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា ថ្ងៃទី១៦​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ០១នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០២នាក់​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង