ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មីម្នាក់ទៀត គឺជាស្ត្រីខ្មែរ រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយទើបធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងឆ្លងកាត់ព្រលានយន្តហោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចកហតីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង