រាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យរោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរ បើកដំណើរការឡើងវិញ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យរោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរ អាចបើកដំណើរការ ជាធម្មតាឡើងវិញ ក្រោយបញ្ជាឲ្យបិទ ដើម្បីការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នាពេលកន្លងទៅ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង