ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លង និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយ ជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះថា រកមិនឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ ហើយក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយដែរ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា ពេលនេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៦នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង