សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការចេញចូល ទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្ដេចក្រឡាហោម ស​ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការ ចេញ ចូល ទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងអំឡុងពេល នៃការបង្ការទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង