ក្រសួងសុខាភិបាល រក​ឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ចំនួន១០នាក់ ដោយ៦នាក់ជាបុគ្គលិកហាងPedro​ និង៤នាក់ទៀតនាំចូ​លពីបរទេស

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរក​ឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន១០នាក់ ក្នុងនោះ ០៦នាក់ ជាបុគ្គលិកហាង Pedro​ ដែលពា​ក់ព័ន្ធ “ព្រឹត្តិការ​ណ៍២៨វិច្ឆិកា” ហើយមនុស្សចំនួន ០៤​នាក់ទៀត ឆ្លងកូវីដនេះពីបរទេស។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បង្ហាញថា បុគ្គលិកហាង Pedro ចំនួន ០៦នាក់ទៀត បានរកឃើញឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ និងមនុស្សចំនួន០៤នាក់ផ្សេងទៀត ដែលទើបវិលពីក្រៅប្រទេស ក៏បានរកឃើញឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ដែរ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង