ព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ “សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា” និងមានអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង