គិតត្រឹមម៉ោង៨យប់ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចតេជោ ទទួលបានថវិកា ពីសប្បុរសជន ១៣លានដុល្លារ សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបានថវិកាសប្បុរសជាង ១៣លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ចំណាយលើការទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដើម្បីផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃ។

សប្បុរសជនទាំងនោះរួមមាន៖

– ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា ០១លានដុល្លារ
– ឧកញ៉ា ហុង ពីវ ០៣លានដុល្លារ
– ឧកញ៉ា គិត ម៉េង ០៣លានដុល្លារ
– ឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ០៣លានដុល្លារ
– ជីប ម៉ុង គ្រុប ០៣លានដុល្លារ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង