ក្រសួងព័ត៌មាន រំលឹកដល់អ្នកកាសែត ត្រូវសរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយ ឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន រំលឹកដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន ត្រូវគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសវាងសរសេរព័ត៌មាន ចុះផ្សាយបំផ្លើសការពិត នាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំ និងបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមជាតិ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង