ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ២នាក់ទៀត ទើបវិលពីក្រៅប្រទេស..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន០២នាក់ទៀត ដែលជាអ្នកដំណើរទើបវិល ពីក្រៅប្រទេស ចូលមកកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង