ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទេ និងមាន២នាក់ ជាសះស្បើយ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់ បានជាសះស្បើយ និងមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីទេ..។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង