ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ៣នាក់ទៀត

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះឲ្យដឹងថា បានរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី​ ចំនួន​ ០៣នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០៣នាក់​។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះង្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង